Achtergronden bij de thema's

Economie

De economie kan niet meer groeien zoals vaak wordt verondersteld, maar wat is dan het nieuwe paradigma?  Zoals een tuin gesnoeid moet worden om in goede conditie te blijven, zullen we ons zelf ook moet snoeien. Snoeien van ons onhebbelijke gedrag. Onze zucht naar steeds meer, en dat ten koste van anderen.  

Zorg

Dat het in de gezondheidszorg (breed) aan alle kanten kraakt en piept is geen groot nieuws natuurlijk.  Als er één moment is om aan toekomstbestendige zorg te bouwen, dan is dat nu. Juist een bedrijf in de sector van zorg en welzijn heeft een helende functie. 

Maatschappij

Hoe kunnen we de tweedeling in de samenleving omdraaien? Het gekozen systeem bladdert weliswaar af, maar de greep op de samenleving is voorlopig nog heel groot. Wat is, met andere woorden, onze cirkel van invloed? Met welke waarden willen we met de ander leven? 

Arbeid

Meer vanuit en meer liefde werken, dat klinkt voor de nuchtere Nederlander esoterisch, maar vertaal het dan maar als de werkelijke waarden waar het in het leven over gaat. Hoe wil je behandeld worden? Hoe zie je de mensen op het werk om je heen? Hoe wil je dat welzijn vertaald wordt in je werk? 

Vimeo

Vimeo inhoud kan niet getoond worden met je huidige cookie-instellingen. Selecteer "Toestemmen & tonen" om de inhoud te zien en de Vimeo cookie-instellingen te accepteren. Meer info kun je lezen in onze [Privacyverklaring](/privacyverklaring/. Je kunt je altijd weer afmelden via je [cookie-instellingen] /cookie-instellingen/.

Toestemmen & tonen

LichtHuis is bedacht en opgezet door Ron van Es, psychosyntheticus bc, schrijver, mentor, film - & televisiemaker, spreker, dichter, podcastmaker.   

De intentie is om in die tussenruimte waarin we ons nu bevinden, samen een weg te zoeken. Maar ook om op te staan, in te zien en te ervaren hoe we een samenleving kunnen creëren die vanuit welzijn werkt voor alles en iedereen.

Ron van Es is verder founder & mentor van School for Purpose Leadership

TussenRuimte

De liminale periode werd beschreven door de antropoloog Arnold van Gennep (1873–1957). Hij zag in overgangsrituelen een universeel patroon bij alle volkeren en benoemde drie categorieën:

1. De eerste fase, afscheiding, betreft symbolisch gedrag waarbij het individu afgescheiden wordt van een voordien vaste maatschappelijke status. Hierbij wordt de oude status eerst ‘vernietigd’ als voorbereiding tot de nieuwe.

2. Tijdens de middelste fase wordt de ‘reiziger’ ontdaan van elke uiterlijke manifestatie van zijn rang of rol en betreedt deze een soort ‘liminale’ status tussen vroegere en toekomstige identiteiten. Deze fase wordt vaak vergeleken met een (rituele) dood, of een verblijf in de duisternis van de baarmoeder in afwachting van de geboorte.

3. In de laatste fase overschrijdt het rituele subject deze drempel en maakt in zijn nieuwe sociale of religieuze rol zijn herintrede in de maatschappij. Met liminaliteit wordt bedoeld dat men zich tussen twee werelden bevindt, of op de drempel van een overgang.