Events

Elk event dat we organiseren zal interactief zijn. Een beweging creëren. Inspireren. Een andere weg zoeken. LichtHuis wil vanuit de actuele vragen in de tussenruimte leren waar de verbeelding ons kan brengen. Want verbeelding leert ons om het verhaal in een heel systeem opnieuw te organiseren. LichtHuis zal ons helpen om zo onze plek in te nemen vanuit onze eigen verantwoordelijkheid en dieper weten. 

'When we reconnect who we are with what we do, we approach our lives and our work with renewed passion, commitment, and integrity.' - Parker Palmer 

De TussenRuimte - de interactieve sessies

 In De TussenRuimte  gaat het in de interactieve sessies over ons werk, ons bedrijf, onze organisatie, onze ambitie, onze toekomst, onze verantwoordelijkheid, onze ideeën, en onze samenleving.

Met levendige gesprekken over de twee vragen: wat moeten we loslaten en wat kunnen we ons verbeelden? En alle thema's die daar tussenin liggen.

Besproken, overdacht en verbeeld vanuit de hoeken van wetenschap, ecologie, economie, filosofie, spiritualiteit, ondernemerschap, zorg, politiek, onderwijs, kunst en bestuur.

Ook gaan we hele persoonlijke vragen niet uit de weg.  Wat moet ík loslaten? Wat kan ík mij verbeelden?  Een tijd van contemplatie en reflectie dus en dieper nadenken.

De TussenRuimte is altijd een meeting waarin we de actuele vragen omdraaien, van alle kanten bekijken, niets uit de weg gaan en vooral willen begrijpen hoe we nu door oude systemen los te laten kunnen leren hoe we leven en werk kunnen verbeelden in een wereld waar we naar verlangen.

Wil je meer weten hoe we dit samen met jou als bedrijf of organisatie  kunnen organiseren? Check de knop voor informatie.

 

Elk event beginnen we niet met de eerste vraag: 'wat moeten we loslaten'. Die vraag is weliswaar belangrijk, maar zet ons ook snel op slot. We kijken dan naar wat niet meer werkt, waar we last van hebben, dat wat we niet meer willen of nodig hebben. Nee, elk event begint altijd met de vraag: 'wat kunnen we ons verbeelden?' Daarmee creëren we een context van mogelijkheden, van vertrouwen, van verbinding in de onderstroom. Die context geeft letterlijk ruimte, ademt door, maakt dat inzicht krijgen in onze innovatie en creativiteit. De verbeelding zetten we daarna tegenover dat wat we - logisch gezien nu - moeten loslaten

Actuele events

Groei als belemmering

In de natuur kennen we uiteraard groei, maar niet een oneindige groei. Oneindig groeien lijkt meer op een gezwel dat zich meester maakt van een gezonde gastheer. In onze consumptiemaatschappij waar economie oneindig lijkt te groeien zien we de gevolgen van het onnatuurlijke gezwel.

In dit event van LichtHuis gaan we ons eerst richten op de verbeelding. Hoe zien we onze samenleving als we die op een natuurlijke economische orde inrichten?

Die verbeelding van een degrowth, van een natuurlijk economische ordening kunnen we daarna met een gerust gevoel zetten tegen de huidige situatie om te zien hoe we in stappen af kunnen van een oud systeem dat ons zo lang in de greep hield. Van een economie die verslavend en verwoestend werkte maar nu niet langer meer kan.

Check voor meer achtergrondinfo

Check ook ons podcast gesprek met Michel Driessen, ceo van Verstegen.

Doelgroep: ondernemers - start-ups, scale-ups, mkb,  familie-bedrijven.

Datum: 6 september (14.00 - 17.00 uur + borrel), locatie: PLUK trainingslocatie. Kosten 69,- Aanmelden hier.

Datum: 15 september (14.00 - 17.00 uur + borrel), locatie:
LaatBloeien Kosten 69,- Aanmelden hier

De Tweedeling

In onze samenleving zien we steeds meer een tweedeling ontstaan tussen hen die hebben en hen die niet-hebben. Een kloof die steeds groter wordt. Intussen groeien er honderdduizenden kinderen op in armoede. Leven nog meer mensen met flexbanen. Komen er steeds meer mensen in de schulden terecht. Is er een grote sociale onderlaag die geen kans heeft op zorg, onderwijs, werk.
 

De maatschappij zoals we die hebben ingericht kan niet meer. Met welke waarden willen we met de ander leven? Hoe zien we een samenleving voor een toekomst met elkaar? Wat kunnen we zelf doen? 

Het systeem waarin we zitten in deze 'tussenruimte' is taai en niet makkelijk te veranderen. Laten we een andere weg kiezen. 


In dit event nodigen we mensen uit die zich daar hard voor maken, maar we willen je ook zelf aan het werk zetten. Wat is jouw draagkracht? Laten we elkaar daar dan in inspireren en motiveren.   

Lees meer achtergrondinformatie. 


Doelgroep: burgers, bewoners, ondernemers.

Datum: n.t.b. in september (10.00 - 13.00 + lunch), locatie: LaatBloeien Kosten 59,- Aanmelden hier.

Datum: 20 september (14.00 - 17.00 uur + borrel), locatie:
SIF Kosten 69,- Aanmelden hier

De Onderstroom

Er is een zogenaamde bovenstroom, dat wat we kunnen zien, bijvoorbeeld nieuws via journaals op tv, of in de kranten. Die kanalen lijken een thermometer te zijn die die het actuele gevoel weergeven van de maatschappij. Niets is minder waar. In de onderstroom, die veel groter is, kun je de richting merken waar we als samenleving naar toe willen. Een gemeenschappelijk verlangen.  Wat willen die mensen in de onderstroom? Wat creëren ze concreet? En welke waarden verbindt hen?


In dit event ligt de focus op die onderstroom. Via voorbeelden, data én onze eigen cirkels van invloed leren we de beweging te herkennen waar we zelf midden in zitten. Leren we te begrijpen dat juist in de onderstroom onze werkelijke vragen liggen, onze verwachtingen. Is de onderstroom een groeiend fenomeen dat de koers van een samenleving zal veranderen.

Is het 'goede' doen niet alleen maar een wens of een gedachte? Maar ook een kracht en het effect van ons bestaan? Een gezamenlijk bestaan, een weg uit deze 'tussen-ruimte'. Je zult merken dat je met velen bent in die onderstroom.

Check voor meer achtergrondinfo


Doelgroep:  (startende) ondernemers, coaches, trainers. 

YouTube

YouTube inhoud kan niet getoond worden met je huidige cookie-instellingen. Selecteer "Toestemmen & tonen" om de inhoud te zien en de YouTube cookie-instellingen te accepteren. Meer info kun je lezen in onze [Privacyverklaring](/privacyverklaring/. Je kunt je altijd weer afmelden via je [cookie-instellingen] /cookie-instellingen/.

Toestemmen & tonen

Nederland als Samen-land

Wat willen we met elkaar? Hoe zal Nederland er over pakweg 10 of 20 jaar uitzien? Hoe wonen, werken, leven we dan samen? Onder welke omstandigheden, met welke gezamenlijke waarden, welke verantwoordelijkheden? Ofwel: wie willen we zijn met elkaar? 

In dit event gaan we niet luchtfietsen of stickers plakken. We gaan ook niet wensdenken of op ons eigen aambeeld slaan. We gaan actief verbeelden hoe Nederland eruit kan zien. Vanuit een gedeeld verlangen. Vanuit medemenselijkheid. Vanuit onze zorg, maar ook vanuit mogelijkheden. Los van eigen meningen, voorwaarden en opgelegde regels.

Wie zijn we met elkaar over 10 of 20 jaar?


Vanuit dat we zien willen we daarna gaan kijken hoe we vaststaande structuren - die vaak op oude systemen zijn bedacht - ook kunnen loslaten. Onder de waterspiegel kijken. Zien we er meer mogelijk is. De verbeelding omzetten in concrete ideeën voor onze eigen toekomst. 

Met verschillende deelthema's wordt dit een kleine reeks. 


Doelgroep:  burgers, (belangen)-organisaties, overheid (gemeenten).

Datum: najaar. In samenwerking met Jaap Fris & Niels Moshagen en hun regeneratieve boerderij in Empe.

Love + Work

Als er iets aan het schuiven is, is het wel de arbeidsmarkt. Niet alleen komen we mensen tekort, de mensen die er zijn hebben een heel ander idee van werk. Niet geld drijft hen, maar de zin van werk. Waar draagt het aan bij? Wie ben ik in mijn werk? Wie is mijn eigenlijke werkgever? 


Zo zullen jongeren die de arbeidsmarkt instromen niet snel aansluiting vinden bij een bedrijf dat schade brengt aan de planeet. Zullen veel mensen de overstap willen maken naar een organisatie die wel gaat voor hun welzijn. Zullen bedrijven er niet aan ontkomen dat hun ethisch handelen meegewogen wordt als mensen bij hen solliciteren.  


In het event dat we organiseren willen we ons focussen op een werkomgeving waarin aspecten als zingeving, purpose, ethiek, etc. centraal staat. Wat betekenen deze termen dan voor een andere toekomst in de arbeidsmarkt en hoe gaat het helpen om de juiste mensen aan te verbinden?

Check voor meer achtergrondinfo.


Doelgroep: managers, HR professionals. 

Datum: 5 juli (10.00 - 13.00 + lunch), locatie: PLUK trainingslocatie. Kosten 59,- Aanmelden hier.

Datum: 5 oktober (10.00-13.00 + lunch) , locatie:
SIF Kosten 59,- Aanmelden hier

De TussenRuimte

Een persoonlijke reflectie op de liminale fase waar we ons als samenleving (en wereld) nu bevinden. Een tussenruimte waar we inzien dat we niet terug kunnen naar oude systemen. Alles staat onder druk. Dat maakt ons onzeker, in de war, zorgt voor zekere chaos of we komen echt in de knel te zitten. Waar gaan we naartoe? 


In die tussenruimte komen persoonlijke vragen op: Wat is mijn eigen positie? Wat wil ik eigenlijk van een (andere) toekomst? Waar wil ik aan bijdragen? Wat voel ik als mijn verantwoording? 


In dit event richten we ons eerst op een leven in een samenleving in onze verbeelding. Waarom? Omdat de verbeelding mogelijkheden schetst die we in onze stress moeilijk kunnen zien. Er is meer mogelijk zul je in je eigen verbeelding ontdekken. 


Daarna willen we met die verbeelding naar je actuele vragen toe. Wat doe ik - anders - morgen? Wat zijn mijn volgende stappen? Waar richt ik mij op in werk en leven?


Doelgroep: mensen (in leidinggevende posities).


Bekijk de video.

Datum: 23 september (10.00 - 17.00 + lunch & diner), locatie:
Nieuw Wongema Kosten 129,- Aanmelden hier.

Check de website van Nieuw Wongema met de mogelijkheid om hier ook te overnachten tegen meerprijs.

YouTube

YouTube inhoud kan niet getoond worden met je huidige cookie-instellingen. Selecteer "Toestemmen & tonen" om de inhoud te zien en de YouTube cookie-instellingen te accepteren. Meer info kun je lezen in onze [Privacyverklaring](/privacyverklaring/. Je kunt je altijd weer afmelden via je [cookie-instellingen] /cookie-instellingen/.

Toestemmen & tonen

De helende zorg

In een sessie willen we met zorgprofessionals verder samen dieper nadenken, verbeelden en eerlijk benoemen wat ons aan het hart gaat in de zorg. Verbeelden van wat mogelijk is. Inzien wat we nu zelf moeten loslaten om daar dan te komen. Zien waar we de zorg kunnen helen en ervaren wat de helende zorg voor ons is. 


In deze sessie geen quick-wins, geen brown papers, geen geeltjes op een muur en vooral geen notulen. Wel een stilte die gevoeld wordt, een moment van diepere reflectie, de aandacht voor wat we zelf verlangen en een bijzondere ontmoeting in elkaars verhalen.


Samen met Désiree Bierlaagh, practor zorg & welzijn nodigen we je van hart uit.

Lees hier meer achtergrondinfo.

Luister naar het podcastgesprek dat we met Désirée hadden.

Doelgroep: professionals in de zorg

Datum: 14 september (10.00 - 13.00 uur + lunch). Locatie: PLUK trainingslocatie. Kosten 59,- Aanmelden hier.

Verwacht je verwachte

Is er een ‘grondplan’ in je handelen? Een rode draad om je beslissingen aan op te hangen? Is er een weg te gaan? Verwacht je het verwachte?   

Waar baseer je dat grondplan dan op? Eigen ervaringen? De butsen en blauwe plekken in je leven? De levenslessen die je geleerd hebt?

We nodigen je uit een reflectieve reis te maken naar Nieuw Wongema waar we op je wachten. Een dag van uitwaaien, dieper nadenken, soms stilvallen. Een dag van weer gronden en je eigen weg vinden. Een dag van loslaten en verbeelden. Een dag van thuiskomen. 

Bekijk de video. 


Doelgroep: iedereen.

Datum: 29 oktober (10.00 - 17.00 uur + lunch & diner) Locatie: Nieuw Wongema Kosten 129,-  Je kunt je hier aanmelden.

Check de website van Nieuw Wongema met de mogelijkheid om hier te overnachten tegen meerprijs.

De ondernemer en de rest

Niet alleen de jonge ondernemer met zijn (sociale) startup voelt de maatschappelijke verantwoordelijkheid, ook de ondernemer die al veel langer in het zadel zit is er mee bezig.

Maar wat valt onder die verantwoordelijkheid? Tot hoever reikt die? De hele keten? Luister eens naar een podcast serie die we maakten met ondernemers die zich daar goed van bewust zijn.

In hoeverre is de wereld van invloed op je bedrijf en hoe grijpt die actualiteit in op je bedrijfsmodel?

In deze sessie zoeken we samen naar de ethiek van de ondernemer. We luisteren naar voorbeelden en pakken actief eigen issues aan.

Wat zijn de uitdagingen en vooral wie en wat wil je zijn als bedrijf?

Check voor meer achtergrondinfo

We nodigen hier ondernemers uit die vanuit een sterke persoonlijke motivatie hun bedrijf leiden en/of hebben opgezet. Wat drijft hen, wat kun je leren van hen?

Doelgroep: ondernemers uit MKB

Data n.t.b. locaties: LaatBloeien en SIF. Heb je belangstelling, meld je hier aan. 

YouTube

YouTube inhoud kan niet getoond worden met je huidige cookie-instellingen. Selecteer "Toestemmen & tonen" om de inhoud te zien en de YouTube cookie-instellingen te accepteren. Meer info kun je lezen in onze [Privacyverklaring](/privacyverklaring/. Je kunt je altijd weer afmelden via je [cookie-instellingen] /cookie-instellingen/.

Toestemmen & tonen