Thema's

LichtHuis wil vanuit de actuele vragen in de tussenruimte leren waar de verbeelding ons kan brengen. Want verbeelding leert ons om het verhaal in een heel systeem opnieuw te organiseren. LichtHuis zal ons helpen om zo onze plek in te nemen in de samenleving vanuit onze verantwoordelijkheid en dieper weten.

Daarom kiezen we voor thema's als economie, maatschappij, arbeid, filosofie, ecologie, zorg en ondernemerschap. 

'When we reconnect who we are with what we do, we approach our lives and our work with renewed passion, commitment, and integrity.' - Parker Palmer 

De TussenRuimte - de interactieve sessies

 In De TussenRuimte  gaat het in de interactieve sessies over ons werk, ons bedrijf, onze organisatie, onze ambitie, onze toekomst, onze verantwoordelijkheid, onze ideeën, en onze samenleving.

Met levendige gesprekken over de twee vragen: wat moeten we loslaten en wat kunnen we ons verbeelden? En alle thema's die daar tussenin liggen.

Besproken, overdacht en verbeeld vanuit de hoeken van wetenschap, ecologie, economie, filosofie, spiritualiteit, ondernemerschap, zorg, politiek, onderwijs, kunst en bestuur.

Ook gaan we hele persoonlijke vragen niet uit de weg.  Wat moet ík loslaten? Wat kan ík mij verbeelden?  Een tijd van contemplatie en reflectie dus en dieper nadenken.

De TussenRuimte is altijd een ontmoeting waarin we de actuele vragen omdraaien, van alle kanten bekijken, niets uit de weg gaan en vooral willen begrijpen hoe we nu door oude systemen los te laten kunnen leren hoe we leven en werk kunnen verbeelden in een wereld waar we naar verlangen.

Wil je meer weten hoe we dit samen met jou als bedrijf of organisatie  kunnen organiseren? Check de knop voor informatie.

Voorbeelden van thema's

De Helende Zorg

In een sessie willen we met zorgprofessionals verder samen dieper nadenken, verbeelden en eerlijk benoemen wat ons aan het hart gaat in de zorg. Verbeelden van wat mogelijk is. Inzien wat we nu zelf moeten loslaten om daar dan te komen. Zien waar we de zorg kunnen helen en ervaren wat de helende zorg voor ons is. 


In deze sessie geen quick-wins, geen brown papers, geen geeltjes op een muur en vooral geen notulen. Wel een stilte die gevoeld wordt, een moment van diepere reflectie, de aandacht voor wat we zelf verlangen en een bijzondere ontmoeting in elkaars verhalen.

Lees meer achtergrondinfo.

Luister naar ons podcastgesprek met Désirée Bierlaagh.

Work + Love

Als er iets aan het schuiven is, is het wel de arbeidsmarkt. Niet alleen komen we mensen tekort, de mensen die er zijn hebben een heel ander idee van werk. Niet geld drijft hen, maar de zin van werk. Waar draagt het aan bij?  Aspecten als zingeving, purpose, ethiek, zijn dan belangrijk. 


Zo zullen jongeren die de arbeidsmarkt instromen niet snel aansluiting vinden bij een bedrijf dat schade brengt aan de planeet. Zullen veel mensen de overstap willen maken naar een organisatie die wel gaat voor hun welzijn. Zullen bedrijven er niet aan ontkomen dat hun ethisch handelen meegewogen wordt als mensen bij hen solliciteren.   

Lees meer achtergrondinfo.


Luister naar ons podcastgesprek met Nienke Meijer.

Nederland als Samen-land

Wat willen we met elkaar? Hoe zal Nederland er over pakweg 10 of 20 jaar uitzien? Hoe wonen, werken, leven we dan samen? Onder welke omstandigheden, met welke gezamenlijke waarden, welke verantwoordelijkheden? Ofwel: wie willen we zijn met elkaar? 

We gaan actief verbeelden hoe Nederland eruit kan zien. Vanuit onze zorg, maar ook vanuit mogelijkheden. Los van eigen meningen, voorwaarden en opgelegde regels.


Onder de waterspiegel kijken. Zien we er meer mogelijk is. De verbeelding omzetten in concrete ideeën voor onze eigen toekomst. 

In samenwerking met de  

regeneratieve boerderij in Empe van Jaap Fris & Nielsmoshagen.


Lees meer achtergrondinfo.

Luister naar ons podcastgesprek met Jaap Fris


 

Elk gesprek beginnen we niet met de eerste vraag: 'wat moeten we loslaten'. Die vraag is weliswaar belangrijk, maar zet ons ook snel op slot. We kijken dan naar wat niet meer werkt, waar we last van hebben, dat wat we niet meer willen of nodig hebben. Nee, elk gesprek begint altijd met de vraag: 'wat kunnen we ons verbeelden?' Daarmee creëren we een context van mogelijkheden, van vertrouwen, van verbinding in de onderstroom. Die context geeft letterlijk ruimte, ademt door, maakt dat inzicht krijgen in onze innovatie en creativiteit. De verbeelding zetten we daarna tegenover dat wat we - logisch gezien nu - moeten loslaten

YouTube

YouTube inhoud kan niet getoond worden met je huidige cookie-instellingen. Selecteer "Toestemmen & tonen" om de inhoud te zien en de YouTube cookie-instellingen te accepteren. Meer info kun je lezen in onze [Privacyverklaring](/privacyverklaring/. Je kunt je altijd weer afmelden via je [cookie-instellingen] /cookie-instellingen/.

Toestemmen & tonen